Informujemy, iż do 7 czerwca br. Podlaska Izba Rolnicza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej.

Zgłoszenia na członków komisji okręgowej Podlaskiej Izby Rolniczej mogą dokonywać osoby, o których mowa w art.23 ust. 1 ustawy, oznacza to, że członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,

3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

WAŻNE: osoby zasiadające w komisjach, nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Osoby wchodzące w skład komisji, pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji.

Podlaska Izba Rolnicza prosi, by kandydaci do komisji okręgowej zgłaszali się poprzez wypełnienie zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania poniżej artykułu jako osobny plik) oraz przesłanie go na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie osobiście do biura PIR w Porosłach, ul. Wierzbowa 57 w terminie do 7 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

Zgłoszenie na członka Komisji Okręgowej wraz ze Zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydata na Członka Komisji Okręgowej - link