front budynku

Wójt Gminy Zawady, Plac Wolności 12, 16-075 Zawady informuje, że w dniu 08.12.2023 r. o godz. 9:00 w budynku tutejszego Urzędu odbędzie się V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 331/28 obręb Strękowa Góra, gm. Zawady o pow. 0,5489 ha,

Cena wywoławcza 750 000 zł. Do ceny nieruchomości został doliczony podatek VAT (23%). Wadium w kwocie 37500,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 05.12.2023 r. na konto Urzędu Gminy Zawady BS O/Zawady Nr 71 8775 0009 0040 0400 0693 0001. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr te. 85/7140028 wew. 50, oraz stronie internetowej „https://bip.ug.zawady.wrotapodlasia.pl/przetargi/zarzadzenie-nr-902023-wojta-gminy-zawady-z-dnia-6-pazdziernika-2023-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-v-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-nr-33128-polozonej-we-wsi-strekowa-gora.html

Nieruchomość położona jest we wsi Strękowa Góra, gm. Zawady, przy drodze powiatowej. Oddalona ok. 12 km od Zawad. Działka graniczy, od strony północnej z drogą o nawierzchni asfaltowej, od strony zachodniej z drogą o nawierzchni szutrowej, od strony południowej i wschodniej z obszarami użytkowanymi rolniczo. Działka ma kształt nieforemny zbliżony do prostokąta . Działka sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako Bi - inne tereny zabudowane. Teren nieruchomości płaski, Działka zabudowana budynkiem przeznaczonym pod motel / ośrodek wczasowy. Budynek jest murowany, 3 kondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej. Jest budynkiem o funkcji szkoleniowo – hotelowej (49 miejsc noclegowych), składającym się z części edukacyjnej na parterze i cz. hotelowej na piętrze i poddaszu.

Powierzchnia użytkowa 959,60 m2 , w tym podpiwniczenie 102 m2; cz. edukacyjno – mieszkalna-857,60m2 . Powierzchnia zabudowy 435,90 m2 , kubatura 2898,50 m 3..Teren w otoczeniu budynku zagospodarowany. Na działce położone są urządzenia małej architektury tj. wiaty zadaszone. Dojazd i podejście utwardzone kostką betonową. W otoczeniu budynku liczne nasadzenia z drzew i krzewów. Działka posiada urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda (studnia głębinowa), kanalizacja (przydomowa oczyszczalnia ścieków).

tył budynku

wiata

2

 3

4

5

7

8