Get Adobe Flash player

        Szanowni Mieszkańcy Gminy Zawady
        Kończymy właśnie pierwszy pilotażowy program budowy oczyszczalni przydomowych na terenie naszej gminy. Jednym z głównym celów tej inwestycji jest edukacja ekologiczna w zakresie konieczności właściwego zagospodarowania ścieków, co ma skutkować zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców gminy Zawady przy wdrażaniu kolejnych programów tego rodzaju.

Instrukcja- Ogólna

karta eksploatacji oczyszczalni
        Kilka dni temu pojawiła się właśnie szansa wdrożenia drugiego programu budowy oczyszczalni przydomowych. Urząd Marszałkowski woj. Podlaskiego ogłosił konkurs na nabór wniosków, m.in. na budowę oczyszczalni przydomowych.
Wszystkich zainteresowanych tym programem proszę o kontakt do Urzędu Gminy, do Pana Jarosława Wądołowskiego

     W przypadku zgłoszenia chęci przynajmniej 20 gospodarstw, Urząd Gminy Zawady zleci przygotowanie dokumentacji i złoży w imieniu mieszkańców wniosek w ogłoszonym konkursie
     Przypominamy, że posiadanie na działce oczyszczalni przydomowej zwolni mieszkańców z konieczności wywożenia nieczystości ciekłych do oczyszczalni lokalnej. Jest to więc optymalne rozwiązanie gospodarki ściekowej zarówno  pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym.

Wójt Gminy Zawady